របៀបបបក់ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រើអន្ទង់ធ្វើជានុយ (មានវីដេអូ)

0
1407

ការកំសាន្តស្ទូចត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា មានច្រើនយ៉ាង តែនេះជា វីដេអូ បបក់ត្រីដោយប្រើ សត្វអន្ទង់ ធ្វើជានុយសំរាប់បបក់ត្រីឆ្តោ !

 


ទាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយះ 0979991920/086999192 រឺ heng.nado@gmail.com

Comments

comments

Town Music App