រាសីឆ្នាំទាំង12 ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ ទី09 ខែមិនា 2018

ឆ្នាំជូត ពង្សទេព្តាប្រុស ធាតុទឹក -រាសីថ្ងៃនេះ ធ្លាក់ចុះ -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកអាចមានបញ្ហាដោយការធ្វសប្រហែស -បំពេញការងារនៅទីណាក៏ពិបាក យឺតយ៉ាវ និង រំខានរហូត -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវគួរកុំបណ្តាក់ទុនវិនិយោគទេ -បញ្ហាស្នេហាចាប់តែកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្នាំឆ្លូវ ពង្សមនុស្សប្រុស ធាតុដី -រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតាទេ -ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមាត់-ក កុំទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃ ព្រោះអាចធ្វើគុណបានទោស -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយគួរផ្អាកសិន សំរាប់ថ្ងៃនេះ ហើយងាកមកគិតរឿងក្បែរៗខ្លួនវិញ -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍យោគយល់គ្នាធម្មតា ឆ្នាំខាល ពង្សយក្សស្រី ធាតុឈើ -រាសីថ្ងៃនេះ ខ្ពស់ត្រដែត -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតា ហើយមានលាភដោយសារសំដីរបស់លោកអ្នក -បំពេញការងារនៅទីណាក៏សំរេចបានគ្រប់ភារៈកិច្ចទោះទីជិតឆ្ងាយ -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយក៏ជោគជ័យ បើអ្នករកស៊ី រីកលូតលាស់ទៅយ៉ាងរលូន -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍ជូបតែក្តីសុខរីករាយ សុភមង្គល ឆ្នាំថោះ ពង្សមនុស្សស្រី...

ហោរាសាស្ត្រ រាសីឆ្នាំទាំង12 សំរាប់ថ្ងៃទី 08 ខែមិនា ឆ្នាំ2018

1- ឆ្នាំជូត ពង្សទេព្តាប្រុស ធាតុទឹក -រាសីថ្ងៃនេះ ខ្ពស់ត្រដែត -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតា ហើយមានលាភដោយសារសំដីរបស់លោកអ្នក -បំពេញការងារនៅទីណាក៏សំរេចបានគ្រប់ភារៈកិច្ចទោះទីជិតឆ្ងាយ -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយក៏ជោគជ័យ បើអ្នករកស៊ី រីកលូតលាស់ទៅយ៉ាងរលូន -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍ជូបតែក្តីសុខរីករាយ សុភមង្គល 2-ឆ្នាំឆ្លូវ ពង្សមនុស្សប្រុស ធាតុដី -រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតាទេ -ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមាត់-ក កុំទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃ ព្រោះអាចធ្វើគុណបានទោស -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយគួរផ្អាកសិន សំរាប់ថ្ងៃនេះ ហើយងាកមកគិតរឿងក្បែរៗខ្លួនវិញ -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍យោគយល់គ្នាធម្មតា 3-ឆ្នាំខាល ពង្សយក្សស្រី ធាតុឈើ -រាសីថ្ងៃនេះ ខ្ពស់ត្រដែត -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតា ហើយមានលាភដោយសារសំដីរបស់លោកអ្នក -បំពេញការងារនៅទីណាក៏សំរេចបានគ្រប់ភារៈកិច្ចទោះទីជិតឆ្ងាយ -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយក៏ជោគជ័យ បើអ្នករកស៊ី រីកលូតលាស់ទៅយ៉ាងរលូន -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍ជូបតែក្តីសុខរីករាយ...

ហោរាសាស្ត្រ រាសីឆ្នាំទាំង12 សំរាប់ថ្ងៃទី 06 ខែមិនា ឆ្នាំ2018

ឆ្នាំជូត ពង្សទេព្តាប្រុស ធាតុទឹក រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតាទេ -ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមាត់-ក កុំទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃ ព្រោះអាចធ្វើគុណបានទោស -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយគួរផ្អាកសិន សំរាប់ថ្ងៃនេះ ហើយងាកមកគិតរឿងក្បែរៗខ្លួនវិញ -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍យោគយល់គ្នាធម្មតា ឆ្នាំឆ្លូវ ពង្សមនុស្សប្រុស ធាតុដី -រាសីថ្ងៃនេះ ខ្ពស់ត្រដែត -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតា ហើយមានលាភដោយសារសំដីរបស់លោកអ្នក -បំពេញការងារនៅទីណាក៏សំរេចបានគ្រប់ភារៈកិច្ចទោះទីជិតឆ្ងាយ -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយក៏ជោគជ័យ បើអ្នករកស៊ី រីកលូតលាស់ទៅយ៉ាងរលូន -បញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍ជូបតែក្តីសុខរីករាយ សុភមង្គលឆ្នាំខាល ពង្សយក្សស្រី ធាតុឈើ -រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម -រាល់ការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកដំណើរដូចធម្មតាទេ -ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមាត់-ក កុំទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃ ព្រោះអាចធ្វើគុណបានទោស -បើអ្នកជួញដូរផ្លូវផ្លូវឆ្ងាយគួរផ្អាកសិន សំរាប់ថ្ងៃនេះ ហើយងាកមកគិតរឿងក្បែរៗខ្លួនវិញ -បញ្ហាស្នេហា...

ដឹងតាសល្អមើលទៀតហើយ រឿង អ្នកប្រម៉ាញ់សត្វចម្លែកវគ្គ២ មានឈុតខ្លី (Trailer 2)

រឿង អ្នកប្រម៉ាញ់សត្វចម្លែក ជាខ្សែភាពយន្តព្រេងនិទានរបស់ប្រទេសចិន ក្រោមការដឹកនាំផលិតរឿងនេះឡើងដោយលោក RAMAN HUI គាត់ក៏ជាតារាសម្តែងម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងវិស័យសម្តែងភាពយន្តផងដែរ ក្នុងរឿង អ្នកប្រម៉ាញ់សត្វចម្លែក នេះដែរ លោក RAMAN HUI បានជ្រើសរើសយកតួសម្តែងគឺលោក BORAN JING និងកញ្ញា BAI BAIHE ធ្វើជាតួឯកសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ កាលពីទី16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015 ខ្សែភាពយន្តរឿុង អ្នកប្រម៉ាញ់សត្វចម្លែក...

ដឹងទេ តើ​​ភាពយន្ត​​ភាគ​​ថៃ​នីមួយៗ​ ត្រូវ​​ចំណាយ​​ថវិកា​ផលិត​​អស់​​ប៉ុន្មាន​​ទៅ?

មហាជន​ភាគ​ច្រើន​សុទ្ធ​តែ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ ភាពយន្ត​ភាគ​ថៃ​ ពិត​ជា​ត្រូវ​បាន​សម្រិតសម្រាំង​ខ្លាំង​ និង​ប្រកប​ដោយ​គុណ​ភាព​ ហេតុ​នេះ​វា​បង្កើត​បាន​ជា​ចម្ងល់​ថា​ តើ​ក្នុង​មួយ​រឿង​ៗ ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​ផលិត​អស់​ប៉ុន្មាន​ទៅ? ជាការពិត​ រឿង​ភាគ​ថៃ​ ចំណាយ​អស់​តិច​ ឫ​ច្រើន​អាស្រ័យ​លើ​ការផលិត​ ប្រភេទ​រឿង​ និង​ចំនួន​ភាគ។ យ៉ាងណា​មិញ​ វា​អាច​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រមាណ​ពី​ ២០​លានបាត (ប្រហែល​ ៦០ម៉ឺន​ដុល្លារ) ទៅ ៦០​លាន​បាត​ (ប្រហែល​ ១,៨លានដុល្លារ)។ ដោយឡែក​ រឿង​ភាគ​ខ្លះ​ អាច​ចំណាយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​...

តារា​ថត​រឿង​សិច​ម្នាក់ ដែលមាន​ដោះ​ធំ​រាង​អក្សរ O ទីបំផុត​សុំឱ្យ​ពេទ្យ​ជួយ ព្រោះ​សុដន់​ឆ្លង​មេរោគ​ធ្លាយ​ទឹករងៃ​

​តារា​ថត​រឿង​សិច​ម្នាក់ បាន​ទទួលស្គាល់ថា នាង​មិន​ចង់​វះកាត់ “​យក​ដោះ​រាង​អក្សរ O ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​” របស់​នាង​ចេញ​ទេ ទោះបី​វា​ឆ្លង​មេរោគ រហូត​បែកធ្លាយ​ទឹករងៃ​ចេញ​តាម​សុដន់​ក៏ដោយ​។ ​នាង​អេ​លីហ្សា​បេ​ត ស្តា អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ មកពី​ទីក្រុង​ឡូ​ស​អ៊ែន​ជែ​ល​ឡេស បាន​វះកាត់​កែ​ដាក់​សុដន់​ស៊ី​លី​កូន​ខ្នាត ៤០០០cc ខុសច្បាប់ អំឡុង​ការវះកាត់​តម្លៃ ៤.០០០ ដុល្លារ ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ក្នុង​បំណង​ទទួលបាន​ការងារ​កាន់​តែ​ច្រើន​ក្នុងនាម​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ឆើយ​ឆាយ​ដោះ​ធំ​។​ ​ដោះ​ក្លែងក្លាយ​គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល​របស់​នា​ង គឺ​ផលិតឡើង​ដើម្បីឱ្យ​វា​រីកធំឡើង​ជា​បន្តទៀត...

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ ភ្ញៀវ​ទេសចរ ​ត្រឹម​៣០០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ អាច​ឡើង​ទៅ​ទស្សនា​ថ្ងៃ​លិច​ ​លើប្រាសាទ​​ភ្នំ​បាខែង

អាជ្ញាធរ​បាន​កំណត់​ចំនួន​អ្នក​ទេសចរ ដែល​ចង់​ទៅ​ទស្សនា​ពេល​ថ្ងៃ​លិច​លើ​កំពូល​ភ្នំ បាខែង​ត្រឹម​តែ​ចំនួន​៣០០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​បើ​លើស​ពី​ចំនួន​នេះ ត្រូវ​រៀបចំ​ឱ្យ​ទស្សនា ថ្ងៃ​លិច​ត្រឹម​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ មិន​អាច​ឡើង​លើ​ប្រាសាទ​បាន​នោះ​ទេ។

តោះមើល Trailer ទើបចេញក្តៅហ៊ុយៗ រឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មី របស់ផលិតកម្មថោន

ខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកម្រិត 4K ប្រចាំដើមឆ្នាំ២០១៧ រឿង ទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មី ប្រជុំដោយតារាល្បីៗ៤ជំនាន់ ចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ គ្រប់រោងភាពយន្តទំនើបនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ តោះមើល Trailer ទើបចេញក្តៅហ៊ុយៗ ដូចខាងក្រោម៖
ទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មី

ផលិតកម្ម ថោន បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវ រឿង “ទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មី” ខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកម្រិត 4K ដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី ពាន់ ភួងបុប្ផា

ផលិតកម្ម ថោន បានប្រកាសជូនជាផ្លូវការនូវការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកម្រិត 4K ដែលបានសម្រិតសម្រាំងជាពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជន ដោយស្នាដៃផលិតករ និងអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ឆ្នើមគឺអ្នកស្រី ពាន់ ភួងបុប្ផា រឿង #ទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មី តើមានអត្ថន័យយ៉ាងណា? ថ្ងៃនេះសូមជូនវីដេអូសម្ភាន៍អ្នកដឹកនាំរឿងផ្ទាល់ ដើម្បីឱ្យទស្សនិកជនបានដឹងពីគោលបំណងនៃសាច់រឿង! កុំភ្លេចណា! រឿងតែមួយចូលរួមសម្ដែងដោយតារា៤ជំនាន់ ល្បីៗ ជាពិសេសអ្នកស្រី អម្ពរ ទេវី ដែលបានអវត្តមានជាង ១៦ឆ្នាំមកហើយក្នុងការសម្ដែង! ក្នុងនោះលោកខេម ដែលអ្នកតារាចំរៀងប្រុសដ៏ល្បីក៏បានប្រហើរសំនៀងយ៉ាងកំសត់ ដែលទាក់ទិននឹងអ្នកម្តាយ។ តោះតាមដានស្តាប់ទាំងអស់គ្នានូវវីដេអូសម្ភាន៍ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ពុកខុសហើយកូន​ ស្តាប់ហើយទឹកភ្នែកក៏ស្រក់មិនដឹងខ្លួន

ជាថ្មីម្តងទៀតដែលផលិតកម្មថោនបានផលិតបទចំរៀងលក្ខណះអប់រំ ហើយតារាចំរៀងសំឡេងស្អក ពិតជាសាកសមទៅហ្នឹងប្រភេទបទ ដែលកំសត់ៗ។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថន័យក្នុង វីដែអូចំរៀងមួយនេះ៖ គុណឪពុកសែនធំធេង ត្រូវបាចចោលក្នុងទឹកសមុទ្រ! ព្រោះតែភាពល្ងង់ខ្លៅ...
Aura Thematic Hostel

ចំណាយត្រឹម ២០ដុល្លារបានកន្លែងស្នាក់នៅជុំគ្នា ហើយអាចមើលកាំជ្រួចបានច្បាស់ ទីតាំងនៅជាប់ខាងក្រោយវាំង

ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ នៅថ្ងៃទី២១-២២-២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្តាខេត្ត ដែលគ្រោងមកលេងកម្សាន្តនៅក្រុងភ្នំពេញ ហើយចង់ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យ ព្រមទាំងមានផាសុកភាព សុវត្ថិភាព និង នៅជិតកន្លែងប្រារព្វពិធី។ សូមណែនាំនូវកន្លែងស្នាក់នៅឈ្មោះ Aura Thematic Hostel ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំង អាច​ឲ្យលោកអ្នកអង្គុយ​មើល​កាំជ្រួច​បាន​ច្បាស់ថែមទៀតផង។ Aura Thematic Hostel មានបន្ទប់ជាច្រើនដែលអាចនឹងឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសបាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ ១. បន្ទប់គ្រែ...

ក្លិប Bayern Munich សម្លឹងមើលតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹប Manchester United ជំនួស Arjen Robben

ក្លិប Bayern Munich សម្លឹងមើលតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹប Manchester United ជំនួស Arjen Robben Bayern Munich ចាប់អារម្មណ៍លើការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester United Anthony Martial ប៉ុន្តែមិនមែនរហូតដល់ឆ្នាំ 2019 ទេ។ កាលពីដើមរដូវក្តៅនេះភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Martial បានបង្ហើបឱ្យដឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងចាកចេញពីទឹកដី Old Trafford នៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់តំណែងរបស់គាត់នៅក្នុងការចាប់ផ្តើម របស់កីឡាករលេខ...